Natur

Ekar och gran i Sverige

Tänk på detta när du ska köpa och sälja skog.  

Har du också ett skogsbruk? Så har du förmodligen stor erfarenhet av att sälja skog, till företag som till exempel Vida. Det går att läsa mer om här.

Ekarna tampades med insekt 2018

Den som har skog i sin ägo märkte kanske av torkans effekter på träden sommaren 2018. Något som frodades i värmen va ekstyltmalen. Väldigt många ekar i och runt om Stockholm drabbades av denna insekt. Bland annat ekarna på Lidingö. Insekten använder nämligen eken som en slags barnkammare eftersom de lägger sina ägg på bladen. Dock är det bra att veta att ekarna inte dör av detta utan klarar det, däremot är det svårt att göra något åt det. Ekarna överlever som sagt, men däremot får de en nedsatt tillväxt och vitalitet, som ju är negativt i sig.

Äggen kläcks så småningom och börjar då äta på bladet och går små gångar i det, bland annat suger larverna i sig växtsaften i bladen som gör att de vissnar och dör. När de sedan är fullväxta och mätta så hissar larverna ned sig själva, med silkestrådar och förpuppas till snedstreckade ekstyltmalar i undervegetationen. Mer om detta går det att läsa på Mitti.se och på Aftonbladet. Ekarna drabbades både i Mellan- och Sydsverige.

Granar drabbade av granbarkborre

Och granarna då, vad kan de dras med för sjukdomar och parasiter liksom ekarna? I LandSkogsbruk går det att läsa om hur granbarkborreangrepp är vanligt nu efter den torra sommare och varma hösten. I Götaland är angreppen de största som någonsin mätts upp, och cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog är drabbad. Som skogsägare gäller det att ha koll på angreppen och kunna avverka de angripna träden så fort som möjligt för att förhindra spridningen.

Det var den massiva torkan under sommaren 2018 som gjorde granen än mer mottaglig för granbarkborren, som trivs fint i värmen. Den angripna skogen fördelat på län och kubikmeter:

Halland: 42 000

Jönköping: 518 000

Västra Götaland: 252 000

Blekinge: 191 000

Skåne: 113 000

Kronoberg: 408 000

Kalmar: 553 000

Östergötland: 267 000

 

Och kubikmeter skadade träd…

 

Halland: 0,28

Jönköping: 1,7

Västra Götaland: 0,43

Blekinge: 1,89

Skåne: 0,81

Kronoberg: 1,34

Kalmar: 2,39

Östergötland: 1,4

Hela Region Syd: 1,17