Natur

En skogsägares fasor

Vad är det värsta som kan drabba en skogsägare? Är det insekter som äter av träden, är det stormar och naturkatastrofer, eller är det vildsvin och rådjur som på grund av sin snabba förökning orsakar skada och bekymmer? En skogsägares dagar är ständigt fullspäckade och de vet aldrig vad som komma skall.

Hugget som stucket, heter det och det kan även vara ett bra talspråk i en skogsägares vardag. Det gäller att ständigt hålla koll på skogen för att förhindra granbarkborrar, tjuvjakt, vilda djur samt se över avverkningen.

rådjur i skogenKronhjortar och rådjur ett växande problem

För en vanlig person så är det svårt att tänka sig hur så söta djur som rådjur och kronhjortar kan bli ett mörker för svenska skogsägare. Hur kan dessa gullegrisar göra onytta i skog och mark? Men faktum är att de orsakar större skada än du kan tro. Mycket handlar om att de betar upp ängarna så till den milda grad att skörd och växtlighet blir förstört. För en skogsägare som sätter dyra plantor och hoppas på en gynnsam skörd, är detta en katastrof och stora pengar som går om intet. Kronhjortar tar istället kål på granbeståndet. Vildsvin bökar upp jorden och både lämnar efter sig förluster av skördar och fula åkrar.

Naturkatastrofer som bränder och stormar

Granbarkborrar, andra insekter och rådjur kan skapa huvudbry, men för att tala om något av det värsta en skogsägare kan uppleva, så är det värt att nämna stormar och skogsbränder som kan ruinera en skogsägare till 200 %. Sommaren 2018 var en katastrof när bränderna härjade och skogarnas träd ramlade som plockepinn. Likadant var det under stormen Gudrun för ca ett decennium sedan, när folk blev av med hela skogar och vissa skogsägare till och med valde at ta sitt liv.

Tjuvjakt

Tjuvjägare har blivit ett stort problem, som visserligen inte alltid direkt drabbar växterna och träden, men som skapar ängslan och rädsla bland skogsägare. Att beta av olika djurstammar helt olagligt kan också till viss del sätta sina spår på växterna då balansen kan rubbas och att vissa djur faktiskt behövs i ett visst bestånd för att skogen ska hålla sig i det skick som efterfrågas. Vad som betraktas som tjuvjakt är anknutet till flera faktorer.

 

  • Djurart
  • Tidpunkt
  • Geografiskt område
  • Metoder
  • Tillstånd