Årstider

Kallare vintrar vid varmare klimat?

Även om de flesta vet att klimatförändringarna leder till ett varmare klimat så är det inte lika många som känner till att de också kan leda till kallare vintrar.

vinterDet pratas mycket om klimatförändringarna och hur mänskligheten förväntas lösa de rubbningarna i klimatsystemet som vi själva har skapat med vår livsstil och våra fossila utsläpp. Ingen har undgått att läsa nyheter om smältande glaciärer och ständigt ökande koldioxidhalter i atmosfären. Få har nog också undgått rapporteringen om den nya extremvärmen som är en effekt av sagda klimatförändringar. Men faktum är att de också kan få andra, helt oanade konsekvenser. De kan nämligen också leda till kallare vintrar i Europa och i USA.

Kallare vintrar med varmare väder

Den kalla luften över Arktis skiljs normalt sett från den varmare luften söderut, av den så kallade “polära jetströmmen”. Kylan i Arktis hålls dessutom kvar på grund av ett stabilt lågtryck som riskerar att rubbas av den globala uppvärmningen. Detta beror på att fickor av varmluft uppstår i den arktiska iskylan och gör lågtrycket mer instabilt. Detta får i sin tur den “polära jetströmmen” att flyttas söderut och föra med sig kalluft som ger kallare vintrar i såväl USA som i Europa. Därmed bör människor i dessa världsdelar inte bara förbereda sig för ökande värme utan också för ökande kyla.

Varmt inne – kallt ute

Hur ska vi då förbereda oss? Ett sätt är att isolera husen bättre och ett annat är att skaffa en Luftvärmepump från 20grader.se, som ger dig stabil och skön värme i ditt hem. Men den ökande kylan kommer givetvis också leda till infrastrukturproblem med rör som fryser, tåg som inte fungerar och trafikolyckor i halkan. Allt detta är utmaningar som Europa och USA står inför, förutom problemen med stigande hav och extrem torka.

Givetvis bör alla gemensamt göra vad de kan för att minimera den globala uppvärmningen och därmed minska de negativa effekterna av den. Men var och en bör också se om sitt eget hus och se till att kunna klara av såväl varmare somrar som kallare vintrar i en ny tid med nya väderfenomen och nya klimatsvängningar.