Natur

Klimatförändringar kan ge fler flygolyckor

Världen står inför stora klimatutmaningar, det är det inte många som sätter sig emot. Då gäller det att rusta sig på bästa sätt samt att lära känna de nya makterna för att på det sättet förekomma en naturkatastrof.

I tidigare inlägg har vi tala om hur man kan rusta sitt hem och bygga det smart. Men i dagens globala samhälle gäller det inte bara att känna sig trygg i hemmets trygga borg. För varje år som går så reser vi allt mer och då vädret blir allt mer opålitligt gäller det att försöka ligga steget före.

Allt mer dramatiskt väder

16918-above-the-cloudsEnligt en artikel som går att läsa på svd.se kan man läsa att vårt väder blir allt mer dramatiskt, vilket man egentligen inte ens behöver läsa för att förstå. Men, vad dessa förändringar med iskristaller, isbildning och kraftigare vindar även bidrar till är att flygplansolyckor blir allt vanligare. Många säger med både skratt och gråt i halsen att detta är lite av ett moment 22 så det är människorna som skapar ökade koldioxidutsläpp och andra växthusgaser vilket medför att det blir obalans i naturen.

När det kommer till oväder och flygkrascher så är detta inget som kommit på senare tid utan det var vanligt förr. Men detta då man inte flög på högre än 6000 meters höjd och med det aldrig riktigt flög över ovädren utan man flög igenom dem. Nu på över 10 000 meters höjd kan man åka på jetströmmarna ovan ovädren och på det sättet få en säkrare flygning.  Man hade inte räknat med att naturen skulle bita tillbaka på detta sätt.

Vad mycket handlar om är att vi människor måste ta ett kollektivt ansvar och se att varje person kan dra ett bidragande strå till stacken för en bättre planet för framtida generationer. Vi är på god väg när det kommer till husbyggen och mer ekologisk mat. Men vi är inte helt hemma ännu.